Forside     Maskiner til utleie     Referanseliste         Send mail     MEF medlem

Tjenester vi kan tilby:


Kommunalteknisk anlegg
Fjellarbeider
Masseforflytning/transport
Fjellarbeider
Veier / Tomter
Snørydding
Betongarbeid
Bygge- og rivearbeid
Plastring og muring av moloer og forstøtningsmurer
Fundtamentering/pæling
Anleggsgartnerarbeider
Oppsetting av gjerder

Vi kan tilby de fleste tjenester, kontakt oss på telefon for nærmere forespørsel
77 83 34 80 eller 90 54 77 80