Forside     Maskiner utleie     Tjenester      Send mail      MEF medlem


Referanseliste over et utvalg av jobber i perioden 1986 - 2005

1987	Boligfelt Andslimoen, Målselv kommune

	Veier, vann, avløp og overvann.
	Byggherre: Målselv kommune	Kontraktssum: 1,2 mill.1988	Målselvfossen Camping, campingplass og basseng

	Grunnarbeid, betongarbeid og VVS-arbeid på utendørs basseng.
	Byggherre: Målselvfossen Camping AS
	Ansvarlig: Målselv Byggekontroll v/ O.I.Fossbakk
	Kontraktssum: 0,86 mill.1990	Militær passasjerterminal Bardufoss Flystasjon, Målselv kommune

	Grunnarbeid og utenomhusarbeid.
	Byggherre: FBT, Harstad	Kontraktssum: 1,1 mill.1993/94	Simulatorbygg Rusta leir, Målselv kommune

	Grunnarbeid og utenomhusarbeid.
	Byggherre: FBT, Harstad	Kontraktssum: 2,3 mill.1993/94	Laksesjå Målselvfossen, Målselv kommune

	Utsprengning, masseflytting, plastring, tørrmuring og vegbygging.
	Byggherre: Målselv kommune	Kontraktssum: 0,25 mill.
1996	RV 91 Svendsby - Lyngseidet, Lyngen kommune

	Opprustning av vei, skiftet 100 stk stikkrenner/masseutskiftninger.
	Stor trafikk, kort byggetid i en regnfull sommer.
	Byggherre: Statens vegvesen		Kontraktssum: 6,6 mill.1997/99	Fagerlia Terasse-Serviceboliger, Målselv kommune

	Utsprengning av sentrumstomt, grunnarbeid og utenomhusarbeid.
	Byggherre: LHL Boligselskap AS		Kontraktssum: 2,9 mill.1998	E6 Andselv, Målselv kommune

	Timekjøring for Leonard Nilsen & Sønner AS
	Byggherre: Statens Vegvesen Troms	Kontraktssum: 0,8 mill.1999/00	Ibestadtunnelen, Ibestad kommune

	Lasting og plastring av moloer/sjeteer ved anlegget.
	Byggherre: Statens Vegvesen Troms		Kontraktssum: 2,3 mill1999/00	Boligfelt Heggelia, Målselv kommune

	Graving, legging og montering av hovedledninger for vann og avløp- og overvann, ca 1000 lm.  
	Leveranse, nedsetting og montering av ca 30 VA-kummer.
	Omlegging, nylegging og tilkobling av eksisterende stikkledninger.  VA- og septikkummer til de nye ledningene, ca 23 husstander.
	Opprusting av ca 400 lm veg + bygging av ny vei ca 200 lm.
	Byggherre: Målselv kommune	Kontraktssum: 2,6 mill.2001/02	Bane B2, Sørskogen skytefelt

	Bygging av vei (ca 314 m), bevegelig målbane (ca 390 m lang), 
	garasje for målvogn ( 68m2 ). 
	Byggherre: FBT Harstad	Kontraktssum: 1,4 mill2001	Navaren Båthavn, Målsnes, Målselv kommune  

	Uttak av fjell, transport, fylling av molo, plastring og mudring/sprenging av havnebasseng.
	Byggherre: AL Navaren Båthavn	Kontraktssum: 0,7  mill.2002/03	Militær Flyskole, Målselv kommune

	Totalentreprise
	Grunnarbeid og utenomhusarbeid.
	Byggherre: Forsvarsbygg	Kontraktssum: 0,8 mill.2002-04	Oppgradering Ramnesodden skytefelt, Ramsund, Tjeldsund

	Hovedentreprenør
	2002/04	Oppgradering Ramnesodden Bane 1-6, Sprenging 63000 m3,
	fylling 40000 m3 etc.
	2003/04	Oppgradering Ramnesodden CQB, trauing og oppfylling av 18000 m2 område, fylling stein 37000 m3, bygging av molo etc.
	2003/04	Oppgradering Ramnesodden Bane 6, M72-40 med mer, sprenging 37000 m3 etc.
	2003/04	Oppgradering Ramnesodden Bane 7.
	Byggherre: Forsvarsbygg v/Bj.Å.Nibe	Kontraktssum: 17,2 mill.2004	 Fjernvarmeanlegg Heggelia-Bardufoss, Målselv kommune
	Underentreprenør av Rørleggeren Narvik v/Kjell.A.Kristiansen
	Trasè flystasjonen - Heggelia leir, 2,5 km, dim: DN 200 - DN 455
	Byggherre: Forsvarsbygg	Kontraktssum: 2,6 mill.
2004/05	Stangnes sykehjem, Harstad kommune
	Underentreprenør av Skanska v/ Finn Granli
	Grunnarbeid tomt, bygg.  Nøkkeltall: 9000 m3 løsmasser, 
	17000 m3 fjellsprenging, 400 m fjellgrøft.
	Kontraktssum: 7,6 mill.
2004/05	Støyskjerm E6, Rustabakken Heggelia, Målselv kommune